مدیریت توجه یکی از ضروری ترین مهارت های عصر حاضر است که باید در زندگیتان کسب کنید . اگر توجه تان را بخوبی مدیریت کنید نتیجه موفقیت امیزش را خواهید دید و اگر ان را ضعیف مدیریت کنید یا اصلا مدیریت نکنید، شکست سنگینش را متحمل خواهید شد.

قوانین توجه


برای رسیدن به درجه استادی درهنر مدیریت توجه ، لازم است ابتدا طبیعت ان را درک کنیم . سه قانون توجه در زیر بخوبی ماهیت ان را نشان میدهد :

1-   توجه یک منبع محدود است

مثل پول ، توجه نیز یک منبع محدود است .تنها مقدار محدودی از ان را درهرثانیه و دقیقه داریم که میتوانیم مصرف کنیم و از میزان مشخصی که بگذرد نمیتوانیم ان را بابت چیز دیگری خرج کنیم.

2-   توجه یک چرخه خود تشدید کننده است

هرچه بیشتربه چیزی توجه کنیم، توجه بیشتری بخود جلب میکند.

اگر به چیز مثبتی توجه کنیم ، یک سیکل ادامه دار از توجه دادن و باز هم توجه بیشتر دادن اغاز میشود تا هنگامی که وارد تَچان میشود ( state of flow  وضعیتی که  دران شخص در تمرکز کامل و غرق در فعالیتی است که به ان مشغول است و بازدهی به بشترین حد خود میرسد ، در مقالات بعدی بیشتر درباره وضعیت فلو و نحوه رسیدن به ان خواهیم پرداخت.)

از طرفی دیگر اگر به موضوعی منفی توجه کنیم ، این چرخه همینطور پیش خواهد رفت تا اینکه به حالت های بسیار شدید تری چون افسردگی منجر شود.

3-   هر چه بیشتر به چیزی توجه کنیم ، بیشتر از ان بدست می اوریم ، خوب یا بد

تاکنون درباره “قدرت تمرکز” چیزی شنیده اید ؟ تمرکز حقیقتا قدرتمند است . اگر روی چیزی تمرکز کامل کنیم شانس بسیار بیشتری برای دست یابی به ان داریم .

اما تمرکز چیست ؟ تمرکز وضعیتی ذهنی است که در ان ابتدا اگاهانه و ازروی عمد توجه خود را انقدر به چیزی مشغول می کنیم تا هنگامی که شروع می کند به طور خودکار خود را تشدید و ما را کاملا در خود جذب کند و از کنترل ما خارج شود .

اما همانطور که در راه مثبت استفاده میشود میتواند در مسیر منفی هم استفاده شود. حتی توجه کوچکی به چیزهای منفی میتواند بمرور زمان تشدید پیدا کنند و تبدیل به چرخه غول اسایی از عادت ها شود که مبارزه با ان بسیار دشوار خواهد بود.

نکته هایی برای مدیریت توجه


دانستن ماهیت توجه به ما کمک میکند که راهکارهایی برای کنترل و استفاده از ان در راه رسیدن به چیزهایی که میخواهیم ، بیابیم .اما چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم تا بیشترین بازدهی را از ان بدست اوریم ؟

1-   خودتان را بپایید

همیشه خودتان را بپایید که توجه تان را چگونه دارید مصرف میکنید .اکثرا اجازه میدهیم که توجه مان هر زمان به سمت هرچیزی که میخواهد جلب شود بدون اینکه کنترل شایسته ای روی ان داشته باشیم. ابتدا ممکن است حتی به یک یاداور نیاز داشته باشید که یادتان بیندازد مدام جهت توجه تان را زیر نظر داشته باشید اما بعد از مدتی این پاییدن برایتان تبدیل به عادت میشود و بمحض شکل گیری یک توجه منفی ، متوجه ان میشوید.

2-   توجه های منفی را همان موقع که متوجه اش میشوید قطع کنید

به محض اینکه متوجه شدید دارید به چیزی منفی توجه میکنید، قبل از اینکه خود را تشدید کند و از کنترلتان خارج شود ، جریان توجه را قطع کنید .میتوانید با تغییر جهت دادن ان به سمت افکار مثبت این کار را انجام دهید .

3-   یک فکر مثبت اماده  داشته باشید که سریعا بتوانید به ان تغییر جهت دهید.

از ان جایی که افکار منفی بسرعت میتوانند ذهن ما را اشغال کنند ، به چیزی نیاز دارید که بعد از متوجه شدن ، سریعا از انها بیرون بیایید. برای این کار به یک فکر مثبت اماده نیاز دارید که بتوانید سریعا و بدون معطلی با کمک ان ، این تغییر جهت را انجام دهید . اگر مجبور باشید که زمان صرف پیدا کردن ان بکنید ممکن است دیر شود و دوباره جریان فکر منفی از سر گرفته شود.

4-    فضاهای خالی را پر کنید

فضاهای خالی زمان هایی هستند که هیچ کاری انجام نمی دهید . ممکن است زمان رفتن از یک کار به کار دیگری باشد ، یا زمانی که در صف یا ترافیک ایستاده اید یا منتظرید که خوابتان ببرد . هرچه که هستند ، فضاهای خالی زمان هایی هستند که افکار منفی بسرعت میتوانند در ان ها رخنه کنند و جا خوش کنند . قبل از اینکه ان ها بتوانند این کار را بکنند شما ان را اگاهانه با افکار مثبت و مولدی که میخواهید پر کنید .

5-   سوراخ هایی را که در ظرف افکارتان چکه میکنند ببندید

در ظرف افکارتان سوراخ هایی وجود دارد که از انها افکار ناخواسته ، بدون اینکه متوجه ان شوید چکه میکنند و مانع این میشوند که افکار مثبت ، خود را براحتی تشدید کنند. ممکن است زمان زیادی را صرف کاری کنید اما دست اورد کمی داشته باشید از ان جایی که موفق نشده اید به حد کافی توجهی را که منجر به تولید کنندگی و سازندگی میشود، جمع کنید .

این چکه کردن ها چیستند ؟ همان حاشیه ها ، قطع توجه ها ، حواس پرتی ها و خیال پردازی های بی موقعی هستند که توجه شما را به جاهای غلطی میکشانند و وقتی بخود می ایید میبینید زمان زیادی را صرف این حواس پرتی ها کرده اید و دیگر حس کاری را هم که مشغول ان بوده اید ندارید.

6-   توجه تان را روی مسائلی با بیشترین بازگشت سرمایه ، سرمایه گذاری کنید.

جلوگیری از این چکه کردن ها مثل حذف کردن هزینه های اضافه و غیر ضروری می ماند. اگرچه حذف کردن هزینه های غیرضروری برای بهبود اقتصادتان خوب است اما کافی نیست . برای اینکه بیشترین بازدهی را از پولتان داشته باشید باید ان را در جاهایی با بیشترین بازگشت سرمایه مصرف کنید . توجه هم یک سرمایه است . باید یادبگیرید ان را اگاهانه در جاهای با بالاترین بازدهی سرمایه گذاری کنید.

7-   بدانید کی باید توقف کنید

زمانی که به چیز مفیدی توجه میکنید ، بازدهی مثبتی هم خواهید داشت .اما پس از مدتی بازدهی که دریافت میکنید رو به کاهش خواهد رفت تا به نقطه ای برسد که بهتر است توجه تان را به چیز دیگری معطوف کنید . اینجا نقطه ایست که باید توقف کنید. استراحت میکنید یا کار دیگری میکنید یا هرچه ، اما توجه تا زمان محدودی کارایی دارد و پس از ان بازدهی چندانی ندارد. همیشه از جریان بازدهی که میگیرید اگاه باشید و زمانی که حس کردید بازدهی ندارد ، ان را توقف کنید.

One thought on “مدیریت توجه : 7 نکته برای اینکه از توجهتان اگاهانه تر استفاده کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.