همه ما نیازهایی داریم ، فیزیکی و احساسی . و همه ما نیاز داریم که ان ها را بطور مداوم براورده کنیم . درست به همان شکل که نمی توانید انقدر بخورید که برای همیشه سیر شوید، به همان طریق هم ، نمی توانید اکنون کسی را انقدر دوست داشته باشید که برای همیشه کافی باشد ، یا کار مهمی انجام دهید که برای همیشه بماند . نیازها – چه غذا باشند چه عشق چه معنا – بطور مداوم و همیشگی باید جایگزین شوند .

اغلب ما با این ترس دائمی زندگی می کنیم که چیزی که امروز یکی از نیازهایمان را ارضا میکند ، یک روز ناپدید شود . فردی که ما را دوست دارد ، یک روز از دوست داشتن ما دست بکشد ، شغلی که به ما امنیت و نان می دهد ، یک روز متوقف شود ، خلاقیتی که ما را به وجد می اورد ، یک روز ضعیف شود ، ظاهری که برای ما توجه و محبوبیت می اورد، یک روز رو به پیری رود و ناپدید شود .

بنابراین ما به چیزهایی میچسبیم که این نیاز ها را براورده می کنند . ما سعی می کنیم که عاشق را وادار کنیم که ما را دوست بدارد. سعی می کنیم کاری کنیم که شغلمان به ما نیاز داشته باشد . ما به افراد و چیزهایی وابسته میشویم که باعث میشوند ، احساس اهمیت کنیم و هرگز رهایشان نمی کنیم .

این وابستگی ما را برده این افراد و اشیا می کند . وقتی که تنها کانال مورد تایید و تحسین قرار گرفتن ما ، ظاهر یا پول ماست ، ما برده ظاهر و پولمان میشویم که هردو ارباب های بی رحم و بی وفایی هستند .

اگر احساس کنیم که عاشق ما ، در دنیا تنها کسی است که باعث میشود چنین احساسی داشته باشیم ، به انها میچسبیم و انها را با تقاضاها و توجه هایمان خفه می کنیم ، خودمان را به انها دستبند میزنیم . زیرا بدون انها از زندگی چیزی نمی ماند ، نه ؟!

بخش زیادی از زندگی ما با احساس کمیابی کنترل میشود . ما چیزهایی را که برای ما رفع نیاز می کنند ، با خود نیازهایمان اشتباه میگیریم .

 شما به عاشق تان نیازی ندارید . شما نیاز دارید که دوست داشته شوید .

 شما به شغلتان نیاز ندارید . شما نیاز دارید که احساس امنیت کنید .

 شما نیاز ندارید که زیبا ، باحال یا جذاب باشید . شما نیاز دارید که مورد تایید و توجه قرار گیرید.

چیزی که به ان نیاز دارید ، همان خودتان است ، در درون شماست ، بیرون از شما نیست .

در یک دنیای نامحدود ، این نیاز ها می توانند به روش های نامحدودی ارضا شوند .

تنها چیزی که لازم است ، توانایی و اعتماد به  داشتن این توانایی است که فرد میتواند خودش نیازهایش را براورده کند . عاشق شما ، ممکن است شمارا ترک کند ، با مرگ یا خیانت . اما نهایتا ، شخص دیگری برای شما وجود خواهد داشت . ممکن است از شغلتان اخراج شوید ، اما نهایتا فرصت دیگری برایتان وجود خواهد داشت . موقعیت یا ظاهرتان ممکن است ، ناپدید شود ، معروفیت شما ممکن است ته بکشد ،  اما همیشه راه های دیگری خواهد بود که با انها احساس مهم بودن و مورد تایید و توجه قرار گرفتن بکنید . با فرض بر اینکه فرد بخواهد ، تمامی نیازها و خلاها میتوانند دوباره پرشوند .

مطالعات نشان میدهد که کسانی که یک عضو از بدنشان را از دست میدهند یا فلج شده اند ، بیشتر یا کمتر از دیگران خوشحال نیستند . دوقلوهای بهم پیوسته غالب اوقات از عمل های جراحی جهت جدا شدن خودداری میکنند ، زیرا عقیده دارند ارتباط خاصی که با یکدیگر ساخته اند ، از بین خواهد رفت .

 روان ما ، روش های توطئه چیینی قوی دارد که ما را وادارد که نیازهایمان را با هر منبعی که وجود دارد ، ارضا کند . البته اگر به ان اجازه دهید .

اخیرا یک نفر بمن ایمیل داد که اگر یک روز بدون هیچ پول و یا دوستی بیدار شوم چکار خواهم کرد .

من جواب بخصوصی برای این سوال ندارم . نمی دانم روز اول برای اینکه پول بدست بیاورم چکار خواهم کرد . قطعا سخت و پر از تنهایی خواهد بود . اما همچنین میدانم که در نهایت همه چی خوب خواهد شد . من گریه خواهم کرد ، شکایت خواهم کرد ، جنگ و مبارزه خواهم کرد . اما در نهایت همه چیز خوب خواهد شد . زیرا در یک بازه زمانی به اندازه کافی طولانی ، همه چیز در زندگیمان نهایتا از دست میرود . خوشبختی جلوگیری از این ضررها و از دست دادن ها نیست ، بلکه تطبیق دادن خود با انها است .

این اشیا یا مردمی که نیازهای مرا براورده می کنند ، نیستند که مرا خوشحال میکنند . این من هستم که خودم را خوشحال می کنم . و اگر یک روز تمام انها از من گرفته شود ، اگرچه برای نبودشان گریه خواهم کرد ، اما افراد ، اشیا ، فعالیت ها و علاقه های  جدیدی پیدا میکنم ، هویت جدیدی برای خودم میسازم و به زندگی ادامه میدهم.

شما چکار میکنید؟!

2 thoughts on “نیاز به عشق را با نیاز به معشوق اشتباه نگیرید

  1. همه مقالاتی که از طرف شما جلو چشم من گذاشته شده, برای زندگیم مفید و ضروریه..شما مفهوم دانایی و خوبی هستین
    و سپاس , سپاس بی پایان

Leave a Reply

Your email address will not be published.